ವೃತ್ತಿಪರ ಒಳಾಂಗಣ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿ

ನಿಮ್ಮ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ತಜ್ನರು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ...

ಬೀಜಗಳು x ತಜ್ಞರ ಜ್ಞಾನ = ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು

ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ತಜ್ಞರ ಪರಿಣತಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಜ್ಞರು ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತುಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ

ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ 100% ಉಚಿತ

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ!

ಬೆಳೆಗಾರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ...

''ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನುಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದಿಂದ ನಾನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆಲಾಭವಾಯಿತು.''
ಶ್ರೀಗಂಗಾರಂ ಸೆಪಟ್ ಜಿ
''ನಾನು ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.''
ಮಿ. ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್
“ನಾನು ಪಾಲಿಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಬಿಸಿದಾಗ, ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ನನಗೆ ನಿಯಮಿತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ”
ಶ್ರೀಜಯಂತ್ ಅಜ್ಮೇರಾ ಜಿ

ಕನ್ನಡ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards

Rijk Zwaan India

ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ತಳಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಐದು ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿಒಂದಾಗಿದೆ.

ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಗರಕಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ದೇಶಿತ-ನಿರ್ಮಿತ ವಿತರಣಾ ತಾಣವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅದರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಲುದಾರರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಕ್ ಜ್ವಾನ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅದರ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
Write your awesome label here.